LEGO® Education Innovation Studio to przestrzeń, która zapewni swobodę stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi oraz mierzenia się z rzeczywistymi wyzwaniami w atmosferze współpracy i dobrej zabawy. Nauczyciele i uczniowie doświadczają nowych metod pracy zyskując świeże spojrzenie na edukację. Wszystko po to, by klasy opuszczali innowatorzy zmieniający oblicze jutra.

LEIS jest miejscem na:
– seminaria i warsztaty doskonalące dla nauczycieli i studentów,
– lekcje otwarte prowadzone przez studentów kierunków nauczycielskich,
– praktyki studenckie,
– warsztaty dla uczniów,
– turniej FIRST® LEGO® League,
– cykliczne spotkania sieci Ambasadora Przyjaznej Edukacji,
– i wiele, wiele innych…

Jak uczyć w XXI wieku?

Ciągłe i coraz szybsze zmiany na świecie wymagają nowych metod i narzędzi do uczenia się. LEGO® Education to system dla edukacji w celu kształcenia kompetencji kluczowych składający się z narzędzi dydaktycznych opracowanych w myśl zasady „nauka przez działanie” oraz rozbudowanym wsparciem merytorycznym ze szkoleniami i materiałami dla nauczyciela skorelowanymi z Podstawą Programową.

Uczniowie są motywowani nie tylko poprzez praktykę i faktyczne doświadczenie rzeczywistych problemów, z którymi muszą się zmierzyć, ale także wspierany jest rozwój umiejętności komunikacyjnych, myślenia algorytmicznego oraz kompetencji emocjonalnych, społecznych i kreatywności. Dzięki kontinuum rozwiązań edukacyjnych uczniowie mogą uczyć się, bazując na koncepcjach poznanych we wcześniejszych latach nauki, wykorzystując uczenie się oparte na pracy metodą projektów.  Narzędzia edukacyjne LEGO® nadają się do szerokiego zastosowania w matematyce, nauce, lekcjach języka ojczystego lub języka obcego, a także w zrozumieniu i opowiadaniu historii. Ponadto rozwiązania LEGO® Education mogą być wykorzystywane do zajęć z robotyki i edukacji informatycznej.

Jak działa LEGO® Education Innovation Studio

Wiele szkół ma problem ze zintegrowaniem na lekcjach elementów technologii z Podstawą Programową. LEIS to krok do szkoły przyszłości, w której technologia i nauka są naturalnym elementem edukacji kształtującej kompetencje kluczowe do życia we współczesnym świecie.

LEGO® Education Innovation Studio daje uczniom, nauczycielom i studentom inspirujące doświadczenie edukacyjne. Studio innowacji to oddzielne pomieszczenie wyposażone tylko w koncepcje edukacyjne LEGO® Education. W ten sposób nauczyciele otrzymują idealne warunki do nauczania zorientowanego na kompetencje i działania oraz łatwo osiągają treści programowe określone dla danego przedmiotu. Natomiast uczniowie mają okazję poznać ekscytujące, interaktywne środowisko do nauki, wspierające pracę zespołową, komunikację oraz rozwijają kreatywność.

Studio będzie również pełniło funkcję badawczą, eksperci pracujący tutaj starają się rozwinąć teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania metod LEGO® Education w nauczaniu w szkołach, uwzględniając wyzwania z jakimi nauczyciele muszą mierzyć się na co dzień.

Konkurs na konspekt zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi LEGO® Education - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PRAC

Zapraszamy Studentki i Studentów naszego Uniwersytetu do udziału w Konkursie, którego przedmiotem jest przygotowanie konspektu zajęć dydaktycznych lekcji bądź zajęć edukacyjnych, w przebiegu których wykorzystane zostaną między innymi klocki LEGO®. Ze względu na zgłaszane do organizatorów informacje, że studiowanie w trybie zdalnym jest bardziej wymagające i brakuje czasu na przygotowanie materiałów do naszego konkursu przedłużamy możliwość zgłoszeń do 16 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji o konkursie

Czy wiesz, że…

nazwa zestawu LEGO® MINDSTORMS® pochodzi od tytułu przełomowej książki Seymoura Paperta Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas, naukowca z Massachusetts Institute of Technology, który współpracował przy tworzeniu tego zestawu?

Matt Clark o LEIS na UAM – zaproszenie

LEGO® Education Innovation Studio powstało dzięki współpracy: