Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane prace w Konkursie na konspekt zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi LEGO® Education. Wybór był naprawdę trudny, ponieważ wszystkie projekty w pełni realizowały założenia konkursu. Autorzy prac pokazali, że narzędzia LEGO® Education z powodzeniem mogą być wykorzystywane na prawie każdym przedmiocie szkolnym i na wszystkich poziomach edukacyjnych jako celowy, użyteczny i innowacyjny środek dydaktyczny.

 Po długich dyskusjach komisja jest gotowa ogłosić wyniki!

1. miejsce  – projekt „Dyspersja – ważny proces przemieszczania się zwierząt, jak przebiega i jakie jest jej znaczenie.” Autorzy: Alicja Laska oraz Kamila Karpicka-Ignatowska.

2. miejsce – projekt „Podróż po województwach Polski” Autorzy: Magdalena Grzegorowska, Sara Jechorek i Kinga Szczepaniak.

3. miejsce – projekt „Nauka znaków drogowych. Bezpieczeństwo na drodze.”  Autorka: Katarzyna Gacek.

Komisja postanowiła przyznać specjalne wyróżnienie dla projektu Zuzanny Jezierskiej zatytułowanego „Na placu budowy. Moja rola w grupie.”

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu! Wręczenie nagród odbędzie się w październiku br. w Lego Education Innovation Studio, które mieści się na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. O dacie nagrodzeni zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Wyniki konkursu na konspekt zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi LEGO® Education