UWAGA: Ze względu na zgłaszane do organizatorów informacje, że studiowanie w trybie zdalnym jest bardziej wymagające i brakuje czasu na przygotowanie materiałów do naszego konkursu przedłużamy możliwość zgłoszeń do 16 sierpnia 2020 r.

Zapraszamy Studentki i Studentów naszego Uniwersytetu do udziału w Konkursie, którego przedmiotem jest przygotowanie konspektu zajęć dydaktycznych lekcji bądź zajęć edukacyjnych, w przebiegu których wykorzystane zostaną między innymi klocki LEGO®.

Celem Konkursu jest popularyzacja oraz szukanie nowych metod i pomysłów edukacyjnych wykorzystywania podczas zajęć lekcyjnych klocków LEGO, zarówno klocków prostych (np. LEGO Duplo, LEGO Friends. itp.), jak i klocków programowalnych (m. in. LEGO WeDO, LEGO Mindstorms EV3).   

Organizatorem Konkursu jest Wydziałowe Centrum Dydaktyki Matematyki i Informatyki działające na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Konkurs organizowany jest z inicjatywy i przy wsparciu prorektorów prof. Beaty Mikołajczyk (Prorektor kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych) oraz prof. Marka Nawrockiego (Prorektor kierujący Szkołą Nauk Ścisłych), a także liderów działającego na UAM Studio LEIS. 

Konkurs skierowany jest do studentów studiujących na studiach I stopnia, II stopnia, bądź doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. 

Projekty konkursowe należy przesłać na adres: konkurs-leis@wmi.amu.edu.pl do 16 sierpnia 2020 roku. Na laureatów konkursu czekają ciekawe nagrody!

Wszystkie szczegóły można znaleźć w nowym Regulaminie konkursu. Prosimy również wypełnić Załącznik 1 przez każdego z uczestników.

Wykorzystaj czas w domu! Podziel się swoimi pomysłami i rozwiń swoją wyobraźnię!

UWAGA: Ze względu na stan epidemii dopuszczamy możliwość przesunięcia terminów podanych w Regulaminie konkursu. O wszelkich zmianach będziemy niezwłocznie informować.

Konkurs na konspekt zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi LEGO® Education